ALEN

Mirë së erdhët
në Shoqaten e Prodhuesve
të Qumshtit të Kosovës

Fjalimi Kryetarit

Mirë se vini në uebfaqen e Shoqatës e Prodhuesve të Qumështit-SHPQK- së nëpërmjet shfletimit mund të gjeni informata rreth aktiviteteve të shoqatës sonë në mënyrë specifike zhvillimin e sektorit të Bujqësisë përkatësisht Prodhimtarisë së Qumështit në Kosovë. Qe nga përfundimi I luftës prodhimtaria e qumështit është duke u zhvilluar gradualisht me synim te ngritjes se prodhimit si dhe nivelit te cilësisë se qumështit.
PARTNERET