ALEN

Të nderuar miq,

Mirë se vini në uebfaqen e Shoqata e Prodhuesve të Qumështit-SHPQK- së nëpërmjet shfletimit mund të gjeni informata rreth aktiviteteve të shoqatës sonë në mënyrë specifike zhvillimin e sektorit të Bujqësisë përkatësisht Prodhimtarisë së Qumështit në Kosovë.

Qe nga përfundimi I  luftës prodhimtaria e qumështit është duke u zhvilluar gradualishtë me synim te ngritjes se  prodhimit si dhe nivelit te cilësisë se  qumështit.

SHPQK-ja qe nga themelimi është konsoliduar dhe si pikësynim kryesor per anëtarë ka mbrojtjen e interesave te prodhuëseve Kosovar te qumështit.
Shpresoj që kjo faqe t’ju shërbej me informacione të nevojshme dhe ne mirëpresim komentet dhe sugjerimet tuaja që na ndihmojnë të zhvillojmë ueb faqen e SHPQK – së.

Ju  mirëpresim,
Milazim Berisha
Kryetar i SHPQK-së