Date:Korrik 19, 2018

Programi për trajnime në sektorin e Prodhimit të Qumështit në Kosovë

Ky program është i mandatuar nga Ministria e Ekonomise dhe financuar nga Ministria e Puneve te Jashtme te Holandes. Zbatuar nga Shoqata e Prodhuesve te Qumështit të Kosovës- SHPQK dhe Universiteti i Shkencave të Aplikuara AERES- Holandë