Date:Tetor 30, 2016

Kelmendi: Çmimi i tamlit

Çmimi i tamlit rritet me import ma të nadh të ushqimit për lopë